Informationsfilm om det webbaserade arbetsverktyget Funca för personal inom LSS-verksamheter där det bor och vistas vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning.