Instruktionsfilm för läkare som måste klara “svåra” samtal.

För Palliativt utvecklingscentrum