Kortare väntetider i cancervården. Av Regionalt  cancercentrum syd fick vi uppdraget att beskriva vad Standardiserat vårdförlopp (SVF) är för något. Resultatet blev en film där vi följer en patient genom hela vårdkedjan.