Av Øresundskomiteen som verkar för en integrerad Öresundsregion fick vi i uppdrag att lyfta gränshinderproblematiken på ett konkret sätt.