En längre (15 min) informations- och utbildningsfilm om hur den nya vårdplanen (NVP) fungerar.

För Palliativt utvecklingscentrum.