Informations- och utbildningsfilm om hur den nya vårdplanen inom palliativ-vården (NVP) fungerar.

För Palliativt utvecklingscentrum.