Region Skåne valde att söka kundinformatörer genom att göra en rekryteringsfilm. På en vecka fick de 610 sökande till elva platser.