Åt Region Skåne har vi producerat ett flertal medarbetarfilmer som skildrar den mångfacetterade verksamheten hos Skånes största arbetsgivare med 32 000 anställda. Ett av syftena är att locka fler till bristyrken inom Regionen.